Asiat

tärkeysjärjestykseenASIAT TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN MYÖS KUNNISSA

Kuntavaaleissa asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen ja kuntalaisten hyvinvointi maailmanparantamisen edelle. Turvallisuus kotona, töissä ja kouluissa on tärkeintä.Lähipalvelujen säilyttäminen on tärkeää myös kunnan reuna-alueilla ja alueiden eriarvoisuuteen on puututtava. Olemassa olevat resurssit tulee keskittää kunnan ydintehtäviin kuten terveyskeskusten, sosiaali- ja terveyspalve­luiden, koulujen ja katujen pitämiseen kunnossa.


ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY JA KOULUKIUSAAMINEN

Kiusaamiseen tulee puuttua päättäväisesti, ja kouluissa tapahtuvista rikoksista tulee tehdä hyssyttelyn sijaan aina rikosilmoitus. Erityisoppilaiden laittaminen tavallisiin luokkiin ei edistä kenenkään oppimista. Koulurauhan turvaamiseksi luokka- ja ryhmäkoot pidettävä mahdollisimman pienenä. Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat kouluihin suomalaisen kulttuurin tulee näkyä ja kuulua.Ennalta ehkäisevät palvelujen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllisyyteen liittyvät tukitoimet sekä perheiden vanhempien jaksamisen tukeminen jo varhaisessa vaiheessa tulee myös taloudellisesi kunnalle halvemmaksi.

LIIKENNE

Liikennerakentamista on tehtävä sujuvan liikkumisen näkökulmasta. Teiden kulkukelpoisena pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Joensuun keskustan liikennettä ei saa enää nykyisestää vaikeuttaa, sillä seurauksena on keskustan myymälöiden kannattavuuden ehtyminen ja keskustan alueen elinvoiman kuoleminen.

HAITTAMAAHANMUUTTO

Turhista, toissijaisista ja haitallisista menoista leikattava. Kuntien tulee karsia pois kaikki haittamaahanmuuton vetovoimatekijät. Ensin suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus. Haittamaahanmuutto tuo julkisia menoja huomattavasti enemmän kuin kasvattaa verotuloja. Se lisää rikollisuutta, turvattomuutta ja yhteiskunnan epävakautta. Laittomasti maassa olevien palvelut lopetettava.